Agenda

2 oktober: 'Met de beste bedoelingen'

Op vrijdagmiddag 2 oktober 2009 gaan schrijver Adriaan van Dis en journalist Linda Polman in ‘Gemak’ in Den Haag in gesprek met Joris Luyendijk over (nood)hulp, economie en naastenliefde.

Na het verschijnen van Linda Polmans boek De Crisiskaravaan – een kijkje achter de schermen van de hulpindustrie, waren de hulporganisaties in rep en roer. Polman gaf een bedroevend beeld van het functioneren van deze organisaties, bijvoorbeeld in Darfur en Rwanda. Ze spreekt van collaboratie met misdadige regimes omwille van het ‘humanitaire beginsel’. Adriaan van Dis laat de hoofdpersoon in zijn roman De Wandelaar zich het lot aantrekken van de illegalen en daklozen in Parijs. Hij kan niet anders dan zijn naasten helpen. Maar helpt het ook? Of helpt hij zichzelf? Joris Luyendijk leidt een gesprek waarin we ons buigen over de vraag waar de zorg voor de naaste begint, en waar hij misschien zou moeten ophouden. Waar hulp – zo goed bedoeld – averechts werkt. Moeten we dan maar helemaal niks meer doen?
Het debat is georganiseerd door Winternachten voor de Vrije Academie en is onderdeel van een programma rond de tentoonstelling ‘Altijd bewegen’. Het programma opent om 13.00 uur met een gesproken column van scheidend directeur Ingrid Rollema. Het gesprek met Van Dis en Polman start om 14.00 uur. Gemak, Paviljoensgracht 20, Den Haag (070-3638968 | www.vrijeacademie.org). Op de foto: Linda Polman – (c) Patricia Hofmeester