Literaire prijs van de provincie Gelderland 2003

In opdracht van de Provincie Gelderland en in samenwerking met literatuurfestival De Wintertuin organiseert literair tijdschrift Parmentier de tweejaarlijkse wedstrijd om de Literaire prijs van de provincie Gelderland.

Nadat in de voorgaande jaren de wedstrijd om de Literaire Prijs Gelderland als genre poëzie, theater en essay aan bod zijn gekomen, zal in 2003 verhalend proza moeten worden ingezonden. Als thema heeft de redactie ‘echt – onecht’ gekozen.

De opdracht van de wedstrijd luidt: schrijf een verhaal, van minimaal 3000 en maximaal 5000 woorden, waarin het thema ‘echt-onecht’ uitgebeeld wordt. De bedoeling is niet een verhandeling te schrijven over het thema, maar het daadwerkelijk in een verhaal uit te beelden, vorm te geven. Dus: geen beschouwing over de mate waarin de media een hyperrealiteit creëren, maar een verhaal waarin met verhalende middelen dit idee vormgegeven wordt. De middelen die een schrijver hierbij in moet zetten zijn bijvoorbeeld: plot, personages, perspectief, spanningsopbouw, dialogen, sfeerbeschrijving. De ingezonden verhalen worden door de jury op al deze afzonderlijke elementen, en op het verhaal als eenheid, beoordeeld.

De jury bestaat uit: Arjan Peters (recensent Volkskrant), Esther Gerritsen (schrijfster) en Tom Harmsen (uitgeverij Ambo/Anthos).
Voor het beste verhaal wordt een bedrag van 1200,- euro uitgeloofd. Naast deze prijs stelt de provincie Gelderland een aanmoedigingsprijs van 700,- euro beschikbaar voor de beste Gelderse debutant onder de inzendingen.

Deelname staat vrij voor iedereen in het Nederlandse taalgebied. Een wedstrijdreglement kan worden aangevraagd bij Stichting Parmentier, Postbus 1084, 6501 BB Nijmegen. Op de envelop dient vermeld te worden: ‘Literatuurwedstrijd 2003’. Met deze aanvraag dient een als brief gefrankeerde en aan de aanvrager zelf geadresseerde envelop te worden meegezonden. Het wedstrijdreglement is bovendien te raadplegen op http://www.hetwildeoosten.nl/ – www.hetwildeoosten.nl . De wedstrijd sluit op 15 juni 2003. De feestelijke slotavond van de wedstrijd vindt plaats in november, tijdens literatuurfestival De Wintertuin.

De provincie heeft de tweejaarlijkse prijs ingesteld omdat zij het als haar culturele taak beschouwt schrijvend talent een mogelijkheid te bieden zich te presenteren. De wedstrijd vindt dit jaar voor de achtste keer plaats en heeft steeds een ander thema en genre.

Voor meer informatie mail naar mailto:info@hetwildeoosten.nl – info@hetwildeoosten.nl of bel 06-48956623.

sk

Recent

12 januari 2018

Voelen met verstand

10 januari 2018

Te mooi om waar te zijn

Literair Nederland - 10 jaar geleden

21 januari 2008

Vertraagd licht en andere verhalen, PBnf

Het blijft altijd lastig een verhalenbundel te bespreken hoewel door deze verhalenbundel een rode draad loopt.

Op de flaptekst staat: De personages in deze verhalen treden elke dag de wereld monter tegemoet, om dan altijd weer te ontdekken dat het leven tegenstrijdige eisen stelt. De situaties waarin ze terechtkomen zijn verwarrend – tragisch voor hen, vaak hilarisch voor de lezer. In deze subliem geschreven verhalen komen heel verschillend mensen vooral zichzelf tegen, op een manier die zowel herkenbaar eigentijds als bijzonder indringend is.

Lees meer