Gorcumse Literatuurprijs 2002/2003

Oproep en reglement

1. De schrijfwedstrijd wordt uitgeschreven door de “Stichting Literaire Workshop” te Gorinchem in samenwerking met het tijdschrift “Schoon Schip” te Assen en Antwerpen.

2. De inzending mag per persoon bestaan uit 1 verhaal of essay van maximaal 1500 woorden, of uit 1 gedicht van hooguit 30 versregels en mag niet eerder zijn gepubliceerd of bekroond.

3. Inzendingen dienen voor 31 december 2003 duidelijk getypt of geprint en in 3-voud ontvangen te zijn door de redactie van Schoon Schip, De Vallei 42, 9405 KK Assen, onder vermelding van “Gorcumse Literatuurprijs”.

4. Elk afschrift moet aan de voorzijde voorzien zijn van (ook eigen) naam, adres, telefoonnummer en liefst ook e-mailadres. Inzenden per e-mail is echter niet mogelijk.

5. Deelnemers moeten op verzoek hun werk op diskette kunnen aanleveren. De proclamatie zal schriftelijk plaats vinden in het tijdschrift “Schoon Schip” en in diverse bladen.

6. De beste inzendingen kunnen gepubliceerd worden in een van de eerste edities van “Schoon Schip” in 2004 “ en op de website daarvan “ zonder dat honorarium geclaimd kan worden.

7. Inzendingen worden bevestigd noch geretourneerd. Winnaars en/of geselecteerden krijgen tijdig bericht van de organisatie.

8. De jury zal bestaan uit redactieleden/medewerkers van Schoon Schip. Reclameren is niet mogelijk.

9. Juryleden van Schoon Schip en bestuursleden van de Stichting Literaire Workshop zijn uitgesloten van deelname.

10. Er zijn drie (3) prijzen: 1 voor Proza, 1 voor Pozie, en 1 voor de regio Gorinchem in alle categorieën. Elke prijs bedraagt 100 euro en zal worden overgemaakt. Het is mogelijk dat één of meer van de prijzen wegens gebrek aan kwaliteit niet worden toegekend.

11. Indien de jury daar aanleiding toe vindt, kunnen er tevens enkele eervolle vermeldingen worden toegekend. Daaraan is geen prijzengeld verbonden.

12. Het thema voor 2002/2003 is “Portretten”. Dit onderwerp moet op enigerlei wijze in het werkstuk terug te vinden zijn.

13. Deelnemers dienen bereid te zijn hun werk (eventueel) voor te lezen op een bijeenkomst van de SLW.

14. Door in te zenden aanvaarden deelnemers dit reglement, zoals eveneens te vinden op www.chroom.net/schoonschip . Meer informatie is er niet; er worden geen reglementen per post verzonden. In gevallen waarin niet is voorzien beslist het bestuur van de stichting.

15. Andere informatie is verkrijgbaar bij:

Stichting Literaire Workshop
Kalkhaven 80
4201 BC Gorinchem
telefoon: 0183-636166
e-mail: mailto:stiliwo@cs.com – stiliwo@cs.com

bron: http://www.chroom.net/schoonschip/index.htm – http://www.chroom.net/schoonschip/index.htm/ sk

Recent

17 januari 2018

Rusland, mijn Rusland

12 januari 2018

Voelen met verstand

Literair Nederland - 10 jaar geleden

21 januari 2008

Een verhalendebuut
door Bernadet

Het blijft altijd lastig een verhalenbundel te bespreken hoewel door deze verhalenbundel een rode draad loopt. Op de flaptekst staat: De personages in deze verhalen treden elke dag de wereld monter tegemoet, om dan altijd weer te ontdekken dat het leven tegenstrijdige eisen stelt. De situaties waarin ze terechtkomen zijn verwarrend – tragisch voor hen, vaak hilarisch voor de lezer.

Lees meer