U hebt een jaar geleefd

U hebt gezwoegd, gezweet, geteerd op verlangen, u hebt liefgehad, u bent vergeten, u hebt aan nostalgie gedacht, secondelang beleden,u hebt aandachtig geluisterd, u bent ontwaakt, u hebt zich vergist, en hersteld, u bent genezen, u hebt genoten, getreurd, verbannen, geslenterd, tijd zien wegglippen, u hebt uw handen gewassen, u hebt gegeten, u hebt uw haren van handen voorzien, u hebt het licht aangeknipt, u bent op reis gegaan, u hebt grenzen overschreden, u bent vrolijk vrolijk bezig bezig geweest, u hebt er het uwe van gedacht, u hebt gemeend te herinneren, u hebt gedaan alsof, verdeeld gereageerd, u hebt geboeid, u hebt geheimen bewaard, uit de biecht geklapt, u hebt zich verontschuldigd, u hebt aanvaard, u hebt uw grenzen gekend, u hebt niemand nodig gehad, u hebt het drukdrukdruk gehad, u hebt (er) gelegen, u hebt gestaard, gereageerd, behandeld, bezworen, eden afgelegd, u bent trouw gebleven, u hebt gescholden, u hebt zich vermaakt, u hebt verloochend, u hebt opgebeurd, opgepeuzeld, u hebt onbegrijpelijk in elkaar gestoken, u hebt het kwijt gewild, u hebt gekoesterd, u hebt gebloed, u bent verzorgd, u hebt doorgemaakt, beleefd, behangen, u bent verhuisd, u hebt verdoezeld, u hebt verbonden, u hebt gezien, u werd waargenomen, u hebt gelezen en goedgekeurd, u hebt de termijn overschreden, u bent blind geweest, u hebt zich laten vangen, u hebt bemoederd, u hebt gepleit, u bent van de aardbol verdwenen, u hebt zich schuilgehouden, u hebt geaarzeld, gewezen, beroofd, u hebt bestaan, bespaard, opgeslagen, en gevonden, u hebt uw hart gevolgd, u bent dom geweest, u hebt puin geruimd, u hebt verwoord, gemediteerd, plaatsgevonden, beseft, u bent aangekomen, ervaren als, u hebt nooit nooit gezegd, onder water gezet, gekozen, omhelsd, beloofd, u hebt uitgevonden, u bent ontdekt, u hebt geroken, u bent diep gegaan, u hebt gedroomd, gaten in de lucht gesprongen, u bent bereikbaar geweest, op drift geraakt, u bent slechts van één ding zeker geweest, u hebt willen zeggen, u hebt bekend, u hebt gegroet, gepeild, gepolst, verworven, u bent uitgekomen, geloofd, vergeven, geïmiteerd, geciteerd, tussen aanhalingstekens geplaatst, u hebt gehanteerd, gekrabd, doorbladerd, gekerfd, gediend, u hebt uitkomst geboden, accenten verlegd, gevierd, vermenigvuldigd, overdreven, u bent onoverwinnelijk geweest, aangesproken, ontstemd, u hebt gegild, in de spiegel gekeken, u bent bang geweest, u hebt gevreesd, u hebt geleerd, omsingeld, ontmoet, gesurft, u hebt zich afgevraagd, u bent met z’n tweeën geweest, u hebt zich vermomd, u hebt overgeschreven, voorgesteld, voorkomen, bestreden, u bent opgestaan, gedecodeerd, gevraagd, onderbroken, doorgebroken, u hebt over een schouder meegekeken, u bent vastberaden geweest, u hebt zich blijvend zorgen gemaakt, u bent in geweest, u hebt de mode gevolgd, u hebt er niets van gekend, u hebt gekropen en geregistreerd, u hebt van jetje gegeven, geboetseerd, weergegeven en weerstaan, u hebt toegediend, discreet aan gulzige blikken onttrokken, gebruikt, u hebt zich vanzelfsprekend gevoeld, u hebt ooit anders geheten, u hebt voorbereid, neergeschreven, genegeerd, ondervonden, gewist, meegemaakt, u bent opgehouden, u hebt teruggedacht en gewenst…

Doet u dit jaar gerust eens wat anders!

Recent

Literair Nederland - 10 jaar geleden

18 juli 2008

Leven na een moord

Door Pauline van der Lans

Zoals de in het begin van de serie Desperate Housewives overleden Mary Alice Young met een alziende blik de gebeurtenissen in Wisteria Lane weergeeft, zo vertelt in Alice Sebolds roman De wijde Hemel de vermoorde tiener Susie Salmon hoe het haar achterblijvers vergaat.

Lees meer