2 januari 2006

U hebt een jaar geleefd

U hebt gezwoegd, gezweet, geteerd op verlangen, u hebt liefgehad, u bent vergeten, u hebt aan nostalgie gedacht, secondelang beleden,u hebt aandachtig geluisterd, u bent ontwaakt, u hebt zich vergist, en hersteld, u bent genezen, u hebt genoten, getreurd, verbannen, geslenterd, tijd zien wegglippen, u hebt uw handen gewassen, u hebt gegeten, u hebt uw haren van handen voorzien, u hebt het licht aangeknipt, u bent op reis gegaan, u hebt grenzen overschreden, u bent vrolijk vrolijk bezig bezig geweest, u hebt er het uwe van gedacht, u hebt gemeend te herinneren, u hebt gedaan alsof, verdeeld gereageerd, u hebt geboeid, u hebt geheimen bewaard, uit de biecht geklapt, u hebt zich verontschuldigd, u hebt aanvaard, u hebt uw grenzen gekend, u hebt niemand nodig gehad, u hebt het drukdrukdruk gehad, u hebt (er) gelegen, u hebt gestaard, gereageerd, behandeld, bezworen, eden afgelegd, u bent trouw gebleven, u hebt gescholden, u hebt zich vermaakt, u hebt verloochend, u hebt opgebeurd, opgepeuzeld, u hebt onbegrijpelijk in elkaar gestoken, u hebt het kwijt gewild, u hebt gekoesterd, u hebt gebloed, u bent verzorgd, u hebt doorgemaakt, beleefd, behangen, u bent verhuisd, u hebt verdoezeld, u hebt verbonden, u hebt gezien, u werd waargenomen, u hebt gelezen en goedgekeurd, u hebt de termijn overschreden, u bent blind geweest, u hebt zich laten vangen, u hebt bemoederd, u hebt gepleit, u bent van de aardbol verdwenen, u hebt zich schuilgehouden, u hebt geaarzeld, gewezen, beroofd, u hebt bestaan, bespaard, opgeslagen, en gevonden, u hebt uw hart gevolgd, u bent dom geweest, u hebt puin geruimd, u hebt verwoord, gemediteerd, plaatsgevonden, beseft, u bent aangekomen, ervaren als, u hebt nooit nooit gezegd, onder water gezet, gekozen, omhelsd, beloofd, u hebt uitgevonden, u bent ontdekt, u hebt geroken, u bent diep gegaan, u hebt gedroomd, gaten in de lucht gesprongen, u bent bereikbaar geweest, op drift geraakt, u bent slechts van één ding zeker geweest, u hebt willen zeggen, u hebt bekend, u hebt gegroet, gepeild, gepolst, verworven, u bent uitgekomen, geloofd, vergeven, geïmiteerd, geciteerd, tussen aanhalingstekens geplaatst, u hebt gehanteerd, gekrabd, doorbladerd, gekerfd, gediend, u hebt uitkomst geboden, accenten verlegd, gevierd, vermenigvuldigd, overdreven, u bent onoverwinnelijk geweest, aangesproken, ontstemd, u hebt gegild, in de spiegel gekeken, u bent bang geweest, u hebt gevreesd, u hebt geleerd, omsingeld, ontmoet, gesurft, u hebt zich afgevraagd, u bent met z’n tweeën geweest, u hebt zich vermomd, u hebt overgeschreven, voorgesteld, voorkomen, bestreden, u bent opgestaan, gedecodeerd, gevraagd, onderbroken, doorgebroken, u hebt over een schouder meegekeken, u bent vastberaden geweest, u hebt zich blijvend zorgen gemaakt, u bent in geweest, u hebt de mode gevolgd, u hebt er niets van gekend, u hebt gekropen en geregistreerd, u hebt van jetje gegeven, geboetseerd, weergegeven en weerstaan, u hebt toegediend, discreet aan gulzige blikken onttrokken, gebruikt, u hebt zich vanzelfsprekend gevoeld, u hebt ooit anders geheten, u hebt voorbereid, neergeschreven, genegeerd, ondervonden, gewist, meegemaakt, u bent opgehouden, u hebt teruggedacht en gewenst…

Doet u dit jaar gerust eens wat anders!

Recent

11 augustus 2017

Zorgenkind of zondagskind

7 augustus 2017

Een kanjer

4 augustus 2017

Wondranden

Literair Nederland - 10 jaar geleden

27 augustus 2007

Iemand gaat op reis naar een prachtig land, Peru in dit geval, en schrijft een boek over deze reis. Op de flap staat: "Het neusje van Peru voert de lezer mee naar de Peruviaanse woestijn, het Triticameer, over de Andes naar het hart van het Incarijk, tot in de jungle nabij Iquitos."

Iemand gaat op reis naar een prachtig land, Peru in dit geval, en schrijft een boek over deze reis. Op de flap staat: "Het neusje van Peru voert de lezer mee naar de Peruviaanse woestijn, het Triticameer, over de Andes naar het hart van het Incarijk, tot in de jungle nabij Iquitos."

Dat klinkt toch goed nietwaar? Helaas, we worden wel meegenomen maar niet naar het bovengenoemde. Natuurlijk komen deze gebieden wel voor in het boek maar het frappante is dat ik heel veel over het reizen zelf heb gelezen maar weinig over het land.

Lees meer