U hebt een jaar geleefd

U hebt gezwoegd, gezweet, geteerd op verlangen, u hebt liefgehad, u bent vergeten, u hebt aan nostalgie gedacht, secondelang beleden,u hebt aandachtig geluisterd, u bent ontwaakt, u hebt zich vergist, en hersteld, u bent genezen, u hebt genoten, getreurd, verbannen, geslenterd, tijd zien wegglippen, u hebt uw handen gewassen, u hebt gegeten, u hebt uw haren van handen voorzien, u hebt het licht aangeknipt, u bent op reis gegaan, u hebt grenzen overschreden, u bent vrolijk vrolijk bezig bezig geweest, u hebt er het uwe van gedacht, u hebt gemeend te herinneren, u hebt gedaan alsof, verdeeld gereageerd, u hebt geboeid, u hebt geheimen bewaard, uit de biecht geklapt, u hebt zich verontschuldigd, u hebt aanvaard, u hebt uw grenzen gekend, u hebt niemand nodig gehad, u hebt het drukdrukdruk gehad, u hebt (er) gelegen, u hebt gestaard, gereageerd, behandeld, bezworen, eden afgelegd, u bent trouw gebleven, u hebt gescholden, u hebt zich vermaakt, u hebt verloochend, u hebt opgebeurd, opgepeuzeld, u hebt onbegrijpelijk in elkaar gestoken, u hebt het kwijt gewild, u hebt gekoesterd, u hebt gebloed, u bent verzorgd, u hebt doorgemaakt, beleefd, behangen, u bent verhuisd, u hebt verdoezeld, u hebt verbonden, u hebt gezien, u werd waargenomen, u hebt gelezen en goedgekeurd, u hebt de termijn overschreden, u bent blind geweest, u hebt zich laten vangen, u hebt bemoederd, u hebt gepleit, u bent van de aardbol verdwenen, u hebt zich schuilgehouden, u hebt geaarzeld, gewezen, beroofd, u hebt bestaan, bespaard, opgeslagen, en gevonden, u hebt uw hart gevolgd, u bent dom geweest, u hebt puin geruimd, u hebt verwoord, gemediteerd, plaatsgevonden, beseft, u bent aangekomen, ervaren als, u hebt nooit nooit gezegd, onder water gezet, gekozen, omhelsd, beloofd, u hebt uitgevonden, u bent ontdekt, u hebt geroken, u bent diep gegaan, u hebt gedroomd, gaten in de lucht gesprongen, u bent bereikbaar geweest, op drift geraakt, u bent slechts van één ding zeker geweest, u hebt willen zeggen, u hebt bekend, u hebt gegroet, gepeild, gepolst, verworven, u bent uitgekomen, geloofd, vergeven, geïmiteerd, geciteerd, tussen aanhalingstekens geplaatst, u hebt gehanteerd, gekrabd, doorbladerd, gekerfd, gediend, u hebt uitkomst geboden, accenten verlegd, gevierd, vermenigvuldigd, overdreven, u bent onoverwinnelijk geweest, aangesproken, ontstemd, u hebt gegild, in de spiegel gekeken, u bent bang geweest, u hebt gevreesd, u hebt geleerd, omsingeld, ontmoet, gesurft, u hebt zich afgevraagd, u bent met z’n tweeën geweest, u hebt zich vermomd, u hebt overgeschreven, voorgesteld, voorkomen, bestreden, u bent opgestaan, gedecodeerd, gevraagd, onderbroken, doorgebroken, u hebt over een schouder meegekeken, u bent vastberaden geweest, u hebt zich blijvend zorgen gemaakt, u bent in geweest, u hebt de mode gevolgd, u hebt er niets van gekend, u hebt gekropen en geregistreerd, u hebt van jetje gegeven, geboetseerd, weergegeven en weerstaan, u hebt toegediend, discreet aan gulzige blikken onttrokken, gebruikt, u hebt zich vanzelfsprekend gevoeld, u hebt ooit anders geheten, u hebt voorbereid, neergeschreven, genegeerd, ondervonden, gewist, meegemaakt, u bent opgehouden, u hebt teruggedacht en gewenst…

Doet u dit jaar gerust eens wat anders!

Recent

17 januari 2018

Rusland, mijn Rusland

12 januari 2018

Voelen met verstand

Literair Nederland - 10 jaar geleden

21 januari 2008

Een verhalendebuut
door Bernadet

Het blijft altijd lastig een verhalenbundel te bespreken hoewel door deze verhalenbundel een rode draad loopt. Op de flaptekst staat: De personages in deze verhalen treden elke dag de wereld monter tegemoet, om dan altijd weer te ontdekken dat het leven tegenstrijdige eisen stelt. De situaties waarin ze terechtkomen zijn verwarrend – tragisch voor hen, vaak hilarisch voor de lezer.

Lees meer